Wie zijn wij ?

Une seule planète. Prenons-en soin !
Une seule planète. Prenons-en soin !

We hebben maar één planeet. Nietwaar ?   

We moeten het dus bewaren, want het heeft evenveel rechten op ons als wij op het.   

Het is ook omdat de veranderingen in onze wereld steeds sneller gaan, waardoor de paradoxen en dispariteiten toenemen, dat we het bewustzijn moeten versnellen dat we onze manieren van Zijn en Doen moeten veranderen.  

Regeringen, gemeenschappen, ondernemers, maatschappelijke changemakers en burgers integreren deze dimensie steeds meer in hun dagelijkse uitdagingen. We kunnen er allemaal iets aan doen.   

Setya Fund kan ook bijdragen aan het verplaatsen van de lijnen. Dus wie zijn wij?   

Setya Fund is een crowdfunding platform dat u helpt uw projecten in verband met duurzame ontwikkeling te financieren. Wij willen creatieve en innovatieve veranderaars steunen bij het creëren van grote gemeenschappen van financiële steun rond hun projecten.   

Want als we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen willen halen (en waarom ook niet, dromen om ze te overtreffen!), zal elke euro tellen!   

Doe met ons mee, projectleiders of medewerkers, als u zich aangesproken voelt door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen! En als dat nog niet het geval is…. kom dan ook bij ons 😊 want de trein der verandering is al in volle beweging!