Onze Waarden

"De wereld verandert als wij veranderen"

Marianne Williamson

Wij geloven in verandering.   

Wij geloven in duurzame ontwikkeling met respect voor de planeet, onze ecosystemen en de mens.   

Wij geloven in innovatie, initiatief en ondernemerschap.  

Wij geloven in de vastberadenheid en het enthousiasme van de actoren van de verandering.   

Wij geloven in de kracht van het collectief om de lijnen te verleggen door nieuwe realiteiten mogelijk te maken.   

Wij geloven in crowdfunding als een hefboom voor verandering.   

Om dit credo te begeleiden, ligt Setya’s ethiek in lijn met onze waarden die zijn:  

Consistentie

Onze missie is in de eerste plaats het opzetten van een financieringsplatform en aanverwante diensten om het succes van campagnes te verzekeren.  

Bij Setya, zorgen we ervoor dat elk project dat voor financiering wordt voorgesteld, in lijn is met onze waarden. Wij zorgen er ook voor dat het is gevalideerd aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.   

Het Setya team zorgt ervoor dat onze werkwijze ons niet in een belangenconflict brengt. 

Toezegging

Door hun historische betrokkenheid bij diverse sociale initiatieven, zijn de oprichters van Setya zich ten volle bewust van de uitdagingen van nu en van de toekomst. Wij beschouwen financiële hefboomwerking niet als een doel op zich, maar gewoon als een krachtig en efficiënt middel om de creatieve kracht van veranderaars en bijdragers te ontketenen.  Maar ook na de financieringscampagne blijft Setya aandachtig voor de projectleiders om hen in contact te brengen met een netwerk van vaardigheden en expertise.  

Want we willen dat het werkt. 

Doorzichtigheid

De promotoren van een campagne worden verzocht de doelstellingen van hun project volledig en nauwkeurig te beschrijven, niet alleen als de doelstelling om giften in te zamelen wordt bereikt, maar ook als deze wordt overschreden. Zij moeten ook beschrijven hoe de implementatie van hun project op enigerlei wijze bijdraagt tot de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.   

Deze doorzichtigheid is van essentieel belang voor het scheppen van vertrouwen en betrokkenheid bij het project.   

Setya garandeert transparantie over de gebruikerstarieven van het platform. Setya’s vergoeding is afkomstig van de commissie op het totale bedrag dat aan het einde van de campagne is opgehaald. De verwerking van financiële stromen (via onze partner Mangopay) levert Setya geen winst op. Ons bezoldigingsmodel wordt gedetailleerd beschreven op de pagina “Tarieven“. 

Verantwoordelijkheid

Promotoren vertrouwen ons hun te financieren projecten toe. Wij zijn verantwoordelijk tijdens de hele campagne en in de diensten die wij verlenen. Elke dag, stellen wij alles in het werk om hun vertrouwen en dat van de donateurs te verdienen 

Want elke campagne moet een succes worden.