Setya Fund supports the Sustainable Development Goals

Setya & Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Setya Fund ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen !

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DODs) zijn in september 2015 opgenomen in de 2030-agenda van de Verenigde Naties.  

Met in totaal 17 doelstellingen voor 169 afzonderlijke streefcijfers bestrijken de DODs een breed spectrum van interventieterreinen, zoals toegang tot onderwijs, armoedebestrijding, gezondheid, behoud van hulpbronnen, toegang tot drinkwater, innovatie, degelijke werkgelegenheid, duurzame energie en gendergelijkheid.    

Deze doelstellingen mobiliseren het engagement van alle actoren ( overheden, de academische wereld, bedrijven, verenigingen…)  

Setya Fund ondersteunt de verwezenlijking van de 17 DODs door changemakers in staat te stellen de nodige fondsen te vinden om hun project te financieren en hun maatschappelijke impact te vergroten ten voordele van de 5 P’s (Planet, People, Peace, Prosperity en Partnerships). 

Voor meer informatie, zie de website van de Verenigde Naties: https://sdgs.un.org/